Tehetséges fiatalok - értő muzsikusok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására. A Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület NTP-MKÖ-14-0054 azonosítószámon 800 ezer forint támogatásban részesült. A projekt során az egyesület tevékenységeit bővítve a népzene elsajátításának érdekében hangszeres népzenei műhelyfoglalkozás sorozatot valósított meg 36 órában, ahol tehetséges fiatalok hegedűn, brácsán és bőgőn fejleszthettték muzsikus ismereteiket. A résztvevők képzését Bíró Imre gyermektáncoktató, népzene tanító és közművelődési szakember végzi, a feladata vezetők munkájának segítése, sajtóanyagok szerkesztése, aktív részvétel a koncerteken. A népi hangszeres foglalkozások megvalósításának célja, hogy a résztvevők megismerjék a választott hangszert (hegedű, brácsa, bőgő), a gyakorlatban is elsajátítsák a hangszerek techniaki alapjait, megismerjék a magyar népzene jelemzőit, kedvet érezzenek az elsajátított ismeretek tökéletesítésére, egyszerűbb dallamok eljátszása után a lehető legtöbb magyar népdal játszásának megtanulására. A Bartók Béla által behatárolt dialektikus zenei anyag megismerésén túl, fontos terület a saját térségünk zenei anyagának, a hajdúság alapvető dallamainak megismerése és elsajátítása is. A gyakorlati képzést követően képesek legyenek egy-egy népdal önálló előadására, közös zenei alkotó tevékenységben való részvételre, a produkciók bemutatására. A népi hangszer megszólaltatásán, a népi dallamok játszásán túl célunk a későbbiekben népi zenekar kialakítása, mely a résztvevők továbbfejlődése után néptáncegyüttesünk hivatalos zenekara lehet, mely a próbákon, bemutatókon megfelelő zenei alapot biztosíthat a néptánchoz. A projekt záró műsorára május 22-én került sor a földesi Árpád Moziban. A műsoron közreműködött a Szélrózsa Népzenei Együttes mellett a derecskei Szivárvány Néptánc Együttes, a Debreceni Honvéd Táncegyüttes, a Szélrózsa Néptáncegyüttes, a Szélrózsa Néptáncegyüttes szenior csoportja, a földesi Kiskökény és Pántlika néptánccsoport. További célunk, hogy a megkezdett utat folytatva a hangszeres képzésen résztvevőknek továbbra is lehetőséget biztosítsunk a fejlődésre, a további ismeretanyagok elsajátítására, esetlegesen további fiatalokat vonjunk be a népzenei képzésbe. Ezzel is megfelelve az egyesületünk azon célkitűzésének, miszerint közhasznú társadalmi szervezetként elősegítsük a vidék népművészeti hagyatékának, szellemi és kulturális javainak a felkutatását, megmentését és ezek tovább adását az ifjabb nemzedékek számára is.