A Szélrózsa Hagyományőrző Egyesületnek a Magyar Művészeti Akadémia 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 2014. szeptember 1- 2015. január 31-ig megvalósított "Népi Hangszeres foglalkozások a magyar népzene átörökítése érdekében" című projekt megvalósítására.

 

Szakmai beszámoló

 

Egyesületünk azzal a céllal alakult, hogy közhasznú társadalmi szervezetként elősegítse a vidék népművészeti hagyatékának, szellemi és tárgyi kulturális javainak a felkutatását, megmentését és ezek tovább adását az ifjabb nemzedékek számára. Ezen munkánk elismeréseként a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat 2012-ben Kölcsey díjjal jutalmazta a Szélrózsa Hagyományőrző Egyesületet.

A magyar hagyományok őrzésének, továbbadásának és bemutatásának aktualitása egyesületünk küldetésében megkérdőjelezhetetlen. Kultúránk értékeinek felelevenítése, megmentése és átadása a fiatalabb generációk részére minden magyar ember számára fontos kérdés kell hogy legyen. Egyesületünk fontos célkitűzése a magyar néphagyományok őrzése, ennek kapcsán több évtizede foglalkozunk már a néptánc kultúránk kincseinek megismertetésével. Magyar néptánc pedig magyar népzene nélkül elképzelhetetlen. A népi hangszeres foglalkozások megvalósításával elértük ama célkitűzésünket, hogy olyan fiataloknak, fiatal felnőtteknek adtunk lehetőséget, akik a magyar népzene őrzését saját tudásuk gyarapításával szeretnék megvalósítani.

A résztvevők a gyakorlatban is elsajátították a hangszerek technikai alapjait, megismerték a magyar népzene jellemzőit, valamint egyszerű dallamok elsajátítása után több magyar népdalt is megtanultak eljátszani.

A pályázati időszak alatt hajdúsági és mezőségi népdalokat, valamint a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dallamokat is elsajátítottak. A gyakorlati képzést követően képesek egy-egy népdal önálló előadására, közös zenei alkotó tevékenységben való részvételre, produkciók bemutatására.

A népi hangszer megszólaltatásán, a népi dallamok játszásán túl célunk a későbbiekben egy népzenei zenekar kialakítása mely a résztvevők továbbfejlődése után néptáncegyüttesünk hivatalos zenekara legyen, mely a próbákon táncházakban, bemutatókon megfelelő zenei alapot biztosíthat a néptánchoz.

A képzésben nyolc fő vett részt, nem csak az egyesület tagjai közül, de két a népzenéhez elhivatottságot érző fiatal jelentkező is, akik a Karácsony Sándor Általános iskola művészeti oktatásán szereztek zenei alapokat és ezt bővítették ki a népzene irányába.

 

A rendszeres gyakorlásnak (hetente 1-2 alkalommal gyűltek össze) és az oktatók szakértelmének köszönhetően olyan szintre értek el, hogy a résztvevők megmutathatták tudásukat a nagyközönségnek is.

Meghívást kaptak az óvodai jótékonysági bálra. Az egyesület által szervezett karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényén is szerepeltek. Valamint egy kiállítás megnyitón egy rövid táncprodukció zenei kíséretét látták el.

 

Ugyan még csak három rövid blokkot állítottak össze, de célunk maradt, hogy ismeretanyagaikat bővítve a közeljövőben létre jöjjön a Szélrózsa Népzenei Együttes. Ennek a célkitűzésnek megfelelően a támogatási időszak befejeztével nem ér véget a képzés.

További pályázati lehetőségeket kutatunk fel, hogy az eddig elért eredmények ne vesszenek kárba. Addig is saját költségen, valamint az egyesület támogatásával további tájegységek zenéjével, népdalokkal ismerkednek meg a résztvevők.

 

 

Földes, 2015. február 27.

 

 

                                                                                                 Tankáné Basa Anikó

                                                                                                               mh.